Welkom op Argitekuur, Angela Lindenberg afgestudeerd TU/e. Argitektuur.net is voornamelijk gericht op Architectuur, Bouwtechniek en Slim-hergebruik, Hergebruik, Herbestemming, Design en advies. Argitektuur.net kan bijstaan in Advies architectuur, advies voor slim bouwen, advies bij herbestemming. Argitektuur.net kan bijstaan in Ontwerp fase met specifieke uitgangspunten. Ontwerp vanuit Slim-Bouwen, ontwerp vanuit Hergebruik, ontwerp vanuit herbstemming. Argitektuur, anders kijken op bouwen, Architectuur met een anders kijken naar bouwen en gebouwen. Dutch Design week Eindhoven, Best graduates TU/e gebouw Vertigo.